Komornik Agnieszka Nowak

Kancelaria Komornicza Nr III

Idź do spisu treści

Menu główne

Dokumenty i wnioski komornicze

Funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym podejmuje czynności komornicze na podstawie odpowiedniego pisma wraz z dołączonym do niego tytułem wykonawczym wydanym przez sąd lub inny uprawiony organ. Wierzyciel może dostarczyć takie dokumenty jak:

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji,
  • Wniosek o egzekucję poza rewirem,
  • Wniosek o wykonanie eksmisji,
  • Wniosek o egzekucję alimentów,
  • Zlecenie poszukiwania majątku.

Pierwszy krok w ramach wszczęcia postępowania wykonawczego

Formularze dotyczące wszczęcia procesu ściągania świadczeń z dłużnika (w tym alimentów), wykonania eksmisji, dokonania czynności poza rewirem czy zlecenia poszukiwania majątku można otrzymać w kancelariach komorniczych oraz budynkach sądów rejonowych czy okręgowych lub pobrać w wersji elektronicznej ze stron tych podmiotów. Istnieje również możliwość, by uzyskać je na stronach internetowych Ministerstwa (www.ms.gov.pl, www.komornik.pl).

Wymogi formalne

Dostarczone przez wierzyciela pismo o egzekucję (w tym poza rewirem) musi spełniać określone wymogi formalne. Powinno zawierać wskazanie komornika, który jest adresatem, dane wierzyciela i dłużnika oraz określenie świadczenia, które ma zostać spełnione (np. alimenty czy wykonanie eksmisji). Należy również przedstawić sposób egzekucji (zgodnie z klasyfikacją zawartą w Kodeksie postępowania cywilnego) i przekazania środków, a także zawrzeć oświadczenie o wyborze komornika. Jeśli wierzyciel nie posiada informacji o stanie majątku dłużnika, może zlecić funkcjonariuszowi poszukiwanie majątku.