Komornik Agnieszka Nowak

Kancelaria Komornicza Nr III

Idź do spisu treści

Menu główne

Agnieszka Nowak to funkcjonariusz publiczny odpowiedzialny za wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe. Jako komornik sądowy działa przy Sądzie Rejonowym w Puławach - wykonuje czynności zgodnie z właściwością tego organu. Prowadzone przez nią biuro podlega również kontroli z jego strony. Pod pewnymi warunkami może wykonywać czynności poza swoim rewirem.

Zgłoszenie do biura

Funkcjonariusz podejmuje się przeprowadzenia takich czynności jak egzekucje komornicze i odbywające się w ramach nich licytacje. Warunkiem podjęcia działań jest posiadanie przez wierzyciela tytułu wykonawczego. Dostarczony tytuł (wydawany przez sąd w formie orzeczenia lub ugoda podpisana w trakcie postępowania mediacyjnego) uprawnia funkcjonariusza do podjęcia działań celem dokonania egzekucji z majątku dłużnika i przekazania należności wierzycielowi.

Czynności egzekucyjne

Rozpoczęcie czynności następuje po dostarczeniu odpowiedniego wniosku (z tytułem wykonawczym) dostosowanego do warunków sprawy. Funkcjonariusz samodzielnie decyduje, jakie działania podejmie - może zdecydować się np. na zajęcie rachunku dłużnika, części wynagrodzenia czy posiadanych przedmiotów. Zajęte ruchomości oraz nieruchomości zostają przekazane na licytacje komornicze. Otrzymane w ramach licytacji środki finansowe trafiają do wierzyciela celem spłaty długu.

Agnieszka Nowak przyjmuje w biurze mieszczącym się w Puławach na ul. Wojska Polskiego 1/19 w każdy wtorek od 7:30-15:30 oraz w inne dni po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego