Kancelaria Komornicza Nr III

Idź do spisu treści

Menu główneKomornik

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, któremu powierzone zostały zadania państwa m.in. w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych. Przy wykonywaniu czynności podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.


Kiedy zgłosić się do komornika?

Warunkiem rozpoczęcia działania przez komornika jest posiadanie przez wierzyciela, czyli osobę chcącą odzyskać dług, tak zwanego tytułu wykonawczego. Jest to tytuł egzekucyjny, czyli dokument stwierdzający, że wierzycielowi należy się spełnienie określonego świadczenia. Na przykład zapłata pewnej sumy pieniędzy, przekazanie rzeczy (choćby zwrot pożyczonego przedmiotu) czy zapłata alimentów. Tytułami egzekucyjnymi najczęściej są prawomocne wyroki sądu, zawarte przed sądem lub w postępowaniu mediacyjnym ugody albo orzeczenia referendarza sądowego.
Podsumowując: żeby zgłosić się do komornika, trzeba posiadać tytuł egzekucyjny.Kiedy komornik rozpocznie czynności egzekucyjne?

Żeby komornik rozpoczął działania egzekucyjne, wierzyciel, posiadający tytuł egzekucyjny, musi do niego wystąpić z pisemnym wnioskiem o wszczęcie egzekucji. Wniosek taki musi zawierać określenie jakie świadczenie ma być spełnione. To znaczy, że musi precyzować, czy chodzi na przykład o zwrot pewnej kwoty pieniędzy, czy też o wydanie jakiejś rzeczy, czy może o opuszczenie zajmowanego lokalu. Wierzyciel nie ma obowiązku, by we wniosku o przeprowadzenie egzekucji wskazać sposób jej prowadzenia – komornik sam ustali, jakie ma możliwości (na przykład zajęcie rachunku bankowego, zajęcie części wynagrodzenia, zajęcie przedmiotów należących do dłużnika) i wybierze te, które pozwolą mu na uzyskanie korzystnych dla wierzyciela efektów. Składając wniosek o rozpoczęcie czynności egzekucyjnych należy koniecznie dołączyć tytuł egzekucyjny, który dla komornika jest podstawą do rozpoczęcia działań.

Podsumowując: komornik rozpocznie działanie, gdy otrzyma wniosek z dołączonym tytułem egzekucyjnym.


Nie wahaj się! Zacznij dochodzić swoich praw już dziś!

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego