Kancelaria komornicza w Puławach Agnieszka Nowak Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Puławach
Napisz do nas
Kancelaria Komornicza nr III w Puławach Agnieszka Nowak Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Puławach
Napisz do nas
Agnieszka Nowak Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Puławach
Napisz do nas

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach
Agnieszka Nowak Kancelaria Komornicza nr III w Puławach

Epu id: 2678

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii
lub przelewem na rachunek bankowy komornika:
41 1320 1537 4159 9561 2000 0001
w tytule wpłaty proszę o wpisanie
sygnatury sprawy oraz imienia i nazwiska

Agnieszka Nowak to funkcjonariusz publiczny odpowiedzialny za wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe. Jako komornik sądowy działa przy Sądzie Rejonowym w Puławach – wykonuje czynności zgodnie z właściwością tego organu. Prowadzone przez nią biuro podlega również kontroli z jego strony. Pod pewnymi warunkami może wykonywać czynności poza swoim rewirem.

Zgłoszenie do biura

Funkcjonariusz podejmuje się przeprowadzenia takich czynności jak egzekucje komornicze i odbywające się w ramach nich licytacje. Warunkiem podjęcia działań jest posiadanie przez wierzyciela tytułu wykonawczego. Dostarczony tytuł (wydawany przez sąd w formie orzeczenia lub ugoda podpisana w trakcie postępowania mediacyjnego) uprawnia funkcjonariusza do podjęcia działań celem dokonania egzekucji z majątku dłużnika i przekazania należności wierzycielowi.

Czynności egzekucyjne

Rozpoczęcie czynności następuje po dostarczeniu odpowiedniego wniosku (z tytułem wykonawczym) dostosowanego do warunków sprawy. Funkcjonariusz samodzielnie decyduje, jakie działania podejmie – może zdecydować się np. na zajęcie rachunku dłużnika, części wynagrodzenia czy posiadanych przedmiotów. Zajęte ruchomości oraz nieruchomości zostają przekazane na licytacje komornicze. Otrzymane w ramach licytacji środki finansowe trafiają do wierzyciela celem spłaty długu

Korzystamy z systemów

Kontakt:

Kancelaria Komornicza nr III w Puławach 
 Agnieszka Nowak 
 ul. Wojska Polskiego 1/19,
24-100 Puławy, woj. lubelskie,
NIP: 7162290753
tel: +48 81 721-44-99
e-mail: pulawy.nowak@komornik.pl

Rachunek Bankowy:

41 1320 1537 4159 9561 2000 0001

Godziny pracy:

Godziny otwarcia kancelarii
Poniedziałek- Piątek: 7:30-15:30.

Przyjęcia interesantów w każdy wtorek
od 7:30-15:30 oraz w inne dni po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Komornik Sądowy - Agnieszka Nowak

Copyright © 2022  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Agnieszka Nowak.

All rights reserved.
Projekt i realizacja Raf-Comp